[ Ps 52 ]

Textanmerkungen: Ps 52

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 52,2c.0 (5) ʾḤYMLKT 2 Mss ʾBYMLK.
Ps 52,6aV.0 (2) mirmāT pc Mss rȧm(i)y⁺ā.
Ps 52,8b.0 (2) yīraʾūT pc Mss w˙=yiśmaḥū.
Ps 52,11c.2 (3) kaT mlt Mss ḥȧsīd-i=ka.