[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 10

[ Textanmerkungen ]

1a la-mah
aV YHWH
a tïʿmud = raḥu(w)q
b taʿlīm = ʿittōt baṣṣarā
2a = gaʾwat rašaʿ yidlaq ʿanī
b yittapïśū = mȧzimmōt
bR ḥašabū
3a hillil rašaʿ ʿal taʾwat napš = ō
b = bō*ṣiʿ bir[r]ik
c niʾ[ʾ]iṣ YHWH
4a rašaʿ = gubh ʾapp = ō
b bal yidruš
c ʾēn ʾïlō*hīm
a kul[l] mȧzimmōt-a(y) = w
5a yaḥīlū dȧrak-a = w = kul[l] ʿi[t]t
b marōm mišpaṭē = ka min = nagd = ō
cP kul[l] ṣōrïr-a(y) = w
c yapīḥ ba = him
6a ʾamar = libb = ō
b bal ʾimmōṭ
c = dō*r wa = dō*r
d ʾȧšr lō(ʾ) = raʿ[ʿ]
7a ʾalā = hu(w) malē(ʾ) = mirmōt wa = tuk[k]
b taḥt lȧšōn = ō ʿamal wa = ʾawn
8a yišib = maʾrab ḥȧṣirīm
b = [h]a = mistarīm yïhrug naqī
c ʿēn-a(y) = w = ḥilïkā yiṣpunū
9a yiʾrub = [h]a = mistar = ʾaryē(h) = sukk = ō(h)
b yiʾrub
bI = ḥṭu(w)p ʿanī
c yïḥṭup ʿanī
cI = mušk = ō = rȧšt = ō
10a = dakā
b yašuḥ[ḥ]
c = napal = ʿȧṣūm-a(y) = w ḥilïkkāʾīm
11a ʾamar = libb = ō
b šakaḥ ʾil
c histīr pan-a(y) = w
d bal raʾā la = naṣḥ
12a qūm-a(h)
aV YHWH ʾil
b nśā(ʾ) yad-i = ka
c ʾal tiškaḥ ʿȧnīy⁺ī*m
13a ʿal mah niʾ[ʾ]iṣ rašaʿ ʾïlō*hīm
b ʾamar = libb = ō
c lō(ʾ) tidruš
14a raʾī*ta(h)
b ʾattā ʿamal wa = kaʿs
c tabbīṭ
cI la = ti[t]t = yad-i = ka
d ʿal-ē = ka yïʿzub ḥilikā
e yatōm ʾattā hayīta ʿōzir
15a šbur zïrōʿ rašaʿ wa = raʿ[ʿ]
b tidru(w)š rȧšʿ = ō
c bal timṣā(ʾ)
16a YHWH malk ʿōlam wa = ʿad
b ʾabȧdū gōyī*m mi[n] = ʾarṣ = ō
17a taʾwat ʿȧnawīm šamaʿta
aV YHWH
b takīn libb-a = m
c taqšīb ʾuzn-i = ka
18vI = špuṭ yatōm wa = dak[k]
a bal yōsīp ʿōd
aI = ʿruṣ ʾu̇nōš min ha = ʾarṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]