[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
aI = šmuʿ YBYN malk ḤṢWR
b wa = yišlaḥ ʾil YWBB malk MDWN = ʾil malk ŠMRWN = ʾil malk ʾKŠP
2v = ʾil ha = mȧlakīm
vR ʾȧšr miṣ = ṣȧpōn = [h]a = har[r] = = [h]a = ʿȧrabā nagb KNRWT = = [h]a = šȧpilā = = nāpōt DWR miy = yam[m]
3a ha = KNʿN-ī mim = mizraḥ = miy = yam[m]
b = ha = ʾMR-ī = ha = ḤT-ī = ha = PRZ-ī = ha = YBWS-ī = [h]a = har[r]
c = ha = ḤW-ī taḥt ḤRMWN = ʾarṣ ha = MṢP-ā
4a wa = yiṣïʾū him = kul[l] maḥnē = him ʿimm-a = m ʿam[m] rab[b] = [h]a = ḥōl
aR ʾȧšr ʿal śȧpat ha = yam[m]
a la = rub[b] = sūs wa = rakb rab[b] m(ʾ)ōd
5a wa = yiwwaʿïdū kul[l] ha = mȧlakīm ha = ʾil⁺ǟ
b wa = yabō*ʾū
c wa = yïḥnū yaḥd-aw ʾil MY MRWM
cI = hillaḥim ʿim[m] YŚRʾL
6a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b ʾal tīrā(ʾ) mip = pȧnē = him
c maḥar = [h]a = ʿi[t]t ha = zō(ʾ)t ʾanō*kī nō*tin ʾat kull-a = m ḥȧlalīm = pȧnē YŚRʾL
d ʾat sūsē = him t˙ʿaqqir
e = ʾat markȧbō*t-ē = him tiśrup = [h]a = ʾiš
7a wa = yabō*(ʾ) YHWŠʿ = kul[l] ʿam[m] ha = milḥamā ʿimm = ō ʿȧl-ē = him ʿal MY MRWM pitʾ-um
b wa = yippu̇lū ba = him
8a wa = yittïn-i = m YHWH = yad YŚRʾL
b wa = yakkū = m
c wa = yirdu̇pū = m ʿad ṢYDWN rabbā = ʿad MŚRPWT MYM = ʿad biqʿat MṢP-ǟ mizraḥ-a-h
d wa = yakkū* = m
e ʿad biltī hišʾīr la = him śarīd
9a wa = yïʿś la = him YHWŠʿ
b = ʾȧšr ʾamar l = ō YHWH
c ʾat sūsē = him ʿiqqir
d = ʾat markȧbō*t-ē = him śarap = [h]a = ʾiš
10a wa = yašub YHWŠʿ = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
b wa = yilkud ʾat ḤṢWR
c = ʾat malk-a = h hikkā = [h]a = ḥarb
d
dP ḤṢWR = panīm
d hī(ʾ) rō(ʾ)š kul[l] ha = mamlakōt ha = ʾil⁺ǟ
11a wa = yakkū ʾat kul[l] ha = napš
aR ʾȧšr b-a = h
a = ḥarb
b haḥrim
c lō(ʾ) nōtar kul[l] nȧšamā
d = ʾat ḤṢWR śarap = [h]a = ʾiš
12a = ʾat kul[l] ʿārē ha = mȧlakīm ha = ʾil⁺ǟ = ʾat kul[l] malȧkē = him lakad YHWŠʿ
b wa = yakk-i = m = ḥarb
c hiḥrīm ʾōt-a = m
d = ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʿabd YHWH
13aP raq[q] kul[l] ha = ʿārīm ha = ʿō*mïdōt ʿal till-a = m
a lō(ʾ) śȧrap-a = m YŚRʾL
b zūlat-ī ʾat ḤṢWR = badd-a = h śarap YHWŠʿ
14a = kul[l] šȧlal ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ha = bȧhimā bazȧzū la = him bȧnē YŚRʾL
b raq[q] ʾat kul[l] ha = ʾadam hikkū = ḥarb
bI ʿad hȧšmī*d-a = m ʾōt-a = m
c lō(ʾ) hišʾīrū kul[l] nȧšamā
15a = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH ʿabd = ō
b kin ṣiwwā MŠH ʾat YHWŠʿ
c = kin ʿaśā YHWŠʿ
d lō(ʾ) hisīr dabar mik = kul[l]
dR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
16x wa = yiqqaḥ YHWŠʿ ʾat kul[l] ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t ha = har[r] = ʾat kul[l] ha = nagb = ʾȧt kul[l] ʾarṣ ha = GŠN = ʾat ha = šȧpilā = ʾat ha = ʿȧrabā = ʾat har[r] YŚRʾL = šȧpilat = ō(h)
17v min ha = har[r] ha = ḥalaq ha = ʿōlǟ ŚʿYR = ʿad BʿL GD = biqʿat ha = LBNWN taḥt har[r] ḤRMWN
a = ʾȧt kul[l] malȧkē = him lakad
b wa = yakk-i = m
c wa = yȧmīt-i = m
18x yamīm rabbīm ʿaśā YHWŠʿ ʾit[t] kul[l] ha = mȧlakīm ha = ʾil⁺ǟ milḥamā
19a lō(ʾ) hayȧtā ʿīr
aR ʾȧšr hišlīmā ʾil bȧnē YŚRʾL
a biltī ha = ḤW-ī yō*šïbē GBʿWN
b ʾat ha = kul[l] laqȧḥū = [h]a = milḥamā
20a mi[n] = ʾit[t] YHWH hayȧtā
aI = ḥazziq ʾat libb-a = m = qrā(ʾ)t ha = milḥamā ʾit[t] YŚRʾL
aII1 = maʿn haḥrīm-a = m
aIII = biltī hyōt la = him tȧḥinnā
aII2 = maʿn hašmīd-a = m
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
21a wa = yabō*(ʾ) YHWŠʿ = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
b wa = yakrit ʾat ha = ʿNQ-īm min ha = har[r] min ḤBRWN min DBR min ʿNB = mik = kul[l] har[r] YHWDH = mik = kul[l] har[r] YŚRʾL
c ʿim[m] ʿārē = him hiḥrīm-a = m YHWŠʿ
22a lō(ʾ) nōtar ʿNQ-īm = ʾarṣ bȧnē YŚRʾL
b raq[q] = ʿZ-ā = GT = = ʾŠDWD nišʾarū
23a wa = yiqqaḥ YHWŠʿ ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
b = kul[l] ʾȧšr dibbir YHWH ʾil MŠH
c wa = yittïn-a = h YHWŠʿ = nïḥlā = YŚRʾL = maḥlu̇qō*t-a = m = šibȧṭē = him
d = ha = ʾarṣ šaqȧṭā mim = milḥamā
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]