[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 36

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾil⁺ǟ tō*lïdōt ʿŚW
b hū(ʾ) ʾDWM
2x ʿŚW laqaḥ ʾat naš-a(y) = w mib = bȧnōt KNʿN ʾat ʿDH bï[t]t ʾYLWN ha = ḤT-ī = ʾat ʾHLYBMH bï[t]t ʿNH bï[t]t ṢBʿWN ha = ḤW-ī
3v = ʾat BŚMT bï[t]t YŠMʿʾL ʾȧḥōt NBYWT
4a wa = tilid ʿDH = ʿŚW ʾat ʾLYPZ
b = BŚMT yalȧdā ʾat RʿWʾL
5a = ʾHLYBMH yalȧdā ʾat YʿYŠ = ʾat YʿLM = ʾat QRḤ
b ʾil⁺ǟ bȧnē ʿŚW
bR ʾȧšr yul⁺ȧdū l = ō = ʾarṣ KNʿN
6a wa = yiqqaḥ ʿŚW ʾat naš-a(y) = w = ʾat ban-a(y) = w = ʾat bȧnō*t-a(y) = w = ʾat kul[l] napȧšōt bēt = ō = ʾat miqn-i = hu(w) = ʾat kul[l] bȧhimt = ō = ʾȧt kul[l] qinyān = ō
aR ʾȧšr rakaš = ʾarṣ KNʿN
b wa = yilik ʾil ʾarṣ mip = pȧnē YʿQB ʾaḥī = w
7a hayā ru̇kūš-a = m rab[b]
aI miš = šïbt yaḥd-aw
b = lō(ʾ) yaku̇lā ʾarṣ mȧgūrē = him
bI la = śē(ʾ)t ʾō*t-a = m mip = pȧnē miqnē = him
8a wa = yišib ʿŚW = har[r] ŚʿYR
bP ʿŚW
b hū(ʾ) ʾDWM
9x = ʾil⁺ǟ tō*lïdōt ʿŚW ʾȧbī ʾDWM = har[r] ŚʿYR
10x ʾil⁺ǟ šïmōt bȧnē ʿŚW ʾLYPZ bin ʿDH ʾišt ʿŚW RʿWʾL bin BŚMT ʾišt ʿŚW
11x wa = yihyū bȧnē ʾLYPZ TYMN ʾWMR ṢPW = GʿTM = QNZ
12a = TMNʿ hayȧtā pīlagš = ʾLYPZ bin ʿŚW
b wa = tilid = ʾLYPZ ʾat ʿMLQ
c ʾil⁺ǟ bȧnē ʿDH ʾišt ʿŚW
13a = ʾil⁺ǟ bȧnē RʿWʾL NḤT wa = ZRḤ ŠMH = MZH
b ʾil⁺ǟ hayū bȧnē BŚMT ʾišt ʿŚW
14a = ʾil⁺ǟ hayū bȧnē ʾHLYBMH bï[t]t ʿNH bï[t]t ṢBʿWN ʾišt ʿŚW
b wa = tilid = ʿŚW ʾat YʿYŠ = ʾat YʿLM = ʾat QRḤ
15a ʾil⁺ǟ ʾallūpē bȧnē ʿŚW
b bȧnē ʾLYPZ bu̇ku(w)r ʿŚW ʾallūp TYMN ʾallūp ʾWMR ʾallūp ṢPW ʾallūp QNZ
16v ʾallūp QRḤ ʾallūp GʿTM ʾallūp ʿMLQ
a ʾil⁺ǟ ʾallūpē ʾLYPZ = ʾarṣ ʾDWM
b ʾil⁺ǟ bȧnē ʿDH
17a = ʾil⁺ǟ bȧnē RʿWʾL bin ʿŚW ʾallūp NḤT ʾallūp ZRḤ ʾallūp ŠMH ʾallūp MZH
b ʾil⁺ǟ ʾallūpē RʿWʾL = ʾarṣ ʾDWM
c ʾil⁺ǟ bȧnē BŚMT ʾišt ʿŚW
18a = ʾil⁺ǟ bȧnē ʾHLYBMH ʾišt ʿŚW ʾallūp YʿWŠ ʾallūp YʿLM ʾallūp QRḤ
b ʾil⁺ǟ ʾallūpē ʾHLYBMH bï[t]t ʿNH ʾišt ʿŚW
19a ʾil⁺ǟ bȧnē ʿŚW
b = ʾil⁺ǟ ʾallūpē = him
c hū(ʾ) ʾDWM
20x ʾil⁺ǟ bȧnē ŚʿYR ha = ḤR-ī yō*šïbē ha = ʾarṣ LWṬN = ŠWBL = ṢBʿWN = ʿNH
21v = DŠWN = ʾṢR = DYŠN
a ʾil⁺ǟ ʾallūpē ha = ḤR-ī bȧnē ŚʿYR = ʾarṣ ʾDWM
22a wa = yihyū bȧnē LWṬN ḤRY = HYMM
b = ʾȧḥōt LWṬN TMNʿ
23x = ʾil⁺ǟ bȧnē ŠWBL ʿLWN = MNḤT = ʿYBL ŠPW = ʾWNM
24a = ʾil⁺ǟ bȧnē ṢBʿWN = ʾYH = ʿNH
b hū(ʾ) ʿNH
bR ʾȧšr maṣā(ʾ) ʾat ha = yimī*m = [h]a = midbar
bRI = rʿō*t = ō ʾat ha = ḥïmō*rīm = ṢBʿWN ʾabī = w
25x = ʾil⁺ǟ bȧnē ʿNH DŠN = ʾHLYBMH bï[t]t ʿNH
26x = ʾil⁺ǟ bȧnē DYŠN ḤMDN = ʾŠBN = YTRN = KRN
27x ʾil⁺ǟ bȧnē ʾṢR BLHN = ZʿWN = ʿQN
28x ʾil⁺ǟ bȧnē DYŠN ʿWṢ = ʾRN
29x ʾil⁺ǟ ʾallūpē ha = ḤR-ī ʾallūp LWṬN ʾallūp ŠWBL ʾallūp ṢBʿWN ʾallūp ʿNH
30v ʾallūp DŠN ʾallūp ʾṢR ʾallūp DYŠN
a ʾil⁺ǟ ʾallūpē ha = ḤR-ī = ʾallū*pē = him = ʾarṣ ŚʿYR
31a = ʾil⁺ǟ ha = mȧlakīm
aR ʾȧšr malȧkū = ʾarṣ ʾDWM
aRI = pȧnē mluk malk = bȧnē YŚRʾL
32a wa = yimluk = ʾDWM BLʿ bin BʿWR
b = šim ʿīr = ō DNHBH
33a wa = yamut BLʿ
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w YWBB bin ZRḤ mib = BṢRH
34a wa = yamut YWBB
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w ḤŠM mi[n] = ʾarṣ ha = TYMN-ī
35a wa = yamut ḤŠM
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w HDD bin BDD ha = makkǟ ʾat MDYN = śȧdē(h) MWʾB
c = šim ʿīr = ō ʿWYT
36a wa = yamut HDD
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w ŚMLH mim = MŚRQH
37a wa = yamut ŚMLH
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w ŠʾWL mi[n] = RḤBWT ha = nahar
38a wa = yamut ŠʾWL
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w BʿL ḤNN bin ʿKBWR
39a wa = yamut BʿL ḤNN bin ʿKBWR
b wa = yimluk taḥt-a(y) = w HDR
c = šim ʿīr = ō PʿW
d = šim ʾišt = ō MHYṬBʾL bï[t]t MṬRD bï[t]t MY ZHB
40x = ʾil⁺ǟ šïmōt ʾallūpē ʿŚW = mišpȧḥō*t-a = m = mȧqō*mō*t-a = m = šïmō*t-a = m ʾallūp TMNʿ ʾallūp ʿLWH ʾallūp YTT
41v ʾallūp ʾHLYBMH ʾallūp ʾLH ʾallūp PYNN
42v ʾallūp QNZ ʾallūp TYMN ʾallūp MBṢR
43v ʾallūp MGDYʾL ʾallūp ʿYRM
a ʾil⁺ǟ ʾallūpē ʾDWM = mō*šȧbō*t-a = m = ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat-a = m
b hū(ʾ) ʿŚW ʾȧbī ʾDWM
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]