[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 19

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yabō*ʾū šïnē ha = malʾakīm SDM-a-h = [h]a = ʿarb
b = LWṬ yō*šib = šaʿr SDM
c wa = yïrʾ LWṬ
d wa = yaqum = qrā(ʾ)t-a = m
e wa = yištaḥw ʾappaym ʾarṣ-a-h
2a wa = yō(ʾ)mir
b hinni(h) nā(ʾ)
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
c sūrū nā(ʾ) ʾil bēt ʿabd = kim
d = līnū
e = raḥṣū ragȧlē = kim
f = hiškamtim
g = halaktim = dark = kim
h wa = yō(ʾ)mïrū
i lō(ʾ)
j = [h]a = ru̇ḥōb nalīn
3a wa = yipṣar b-a = m m(ʾ)ōd
b wa = yasū*rū ʾil-a(y) = w
c wa = yabō*ʾū ʾil bēt = ō
d wa = yïʿś la = him mištǟ
e = maṣṣōt ʾapā
f wa = yō(ʾ)kilū
4a ṭarm yiškabū
b = ʾanȧšē ha = ʿīr ʾanȧšē SDM nasabbū ʿal ha = bayt min = naʿr = ʿad zaqin kul[l] ha = ʿam[m] miq = qaṣǟ
5a wa = yiqrȧʾū ʾil LWṬ
b wa = yō(ʾ)mïrū l = ō
c ʾayyē(h) ha = ʾanašīm
cR ʾȧšr bāʾū ʾil-ē = ka ha = laylā
d hōṣīʾ-i = m ʾil-ē =
e = nidïʿ-a(h) ʾō*t-a = m
6a wa = yiṣē(ʾ) ʾïl-ē* = him LWṬ ha = patḥ-a-h
b = ha = dalt sagar ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
7a wa = yō(ʾ)mïr
b ʾal nā(ʾ)
bV ʾaḥ⁺-ay = [y]
b tariʿ[ʿ]ū
8a hinni(h) nā(ʾ) l = ī šïttē banōt
aR ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū ʾīš
b ʾōṣīʾ-a(h) nā(ʾ) ʾat = hin[n] ʾïl-ē = kim
c = ʿśū la = hin[n] = [h]a = ṭōb = ʿēnē = kim
d raq[q] = [h]a = ʾȧnašīm ha = ʾil ʾal tïʿśū dabar
e ʿal kin bāʾū = ṣil[l] qō*rat = ī
9a wa = yō(ʾ)mïrū
b gaš halʾ-a-h
c wa = yō(ʾ)mïrū
d ha = ʾȧḥ⁺ad bā(ʾ)
dI la = gūr
e wa = yišpuṭ šapōṭ ʿïtt-a(h)
f narïʿ[ʿ] = ka mi[n] = him
g wa = yipṣȧrū = [h]a = ʾīš = LWṬ m(ʾ)ōd
h wa = yiggȧšū
hI = šbur ha = dalt
10a wa = yišlȧḥū ha = ʾȧnašīm ʾat yad-a = m
b wa = yabīʾū ʾat LWṬ ʾïl-ē = him ha = bayt-a-h
c = ʾat ha = dalt sagarū
11a = ʾat ha = ʾȧnašīm
aR ʾȧšr patḥ ha = bayt
a hikkū = [h]a = sanwirīm miq = qaṭun = ʿad gadu(w)l
b wa = yilʾū
bI = mṣō(ʾ) ha = patḥ
12a wa = yō(ʾ)mïrū ha = ʾȧnašīm ʾil LWṬ
b ʿō*d = ka pō(h) ḥatan = banē = ka = bȧnō*t-ē = ka = kul[l]
bR ʾȧšr = ka = [h]a = ʿīr
c hōṣē(ʾ) min ha = maqōm
13a mašḥī*tīm ʾȧnaḥnū ʾat ha = maqōm ha =
b gad˙lā ṣaʿȧqat-a = m ʾit[t] pȧnē YHWH
c wa = y˙šallïḥ-i = YHWH
cI = šaḥ[ḥ]ït-a = h
14a wa = yiṣē(ʾ) LWṬ
b wa = y˙dabbir ʾil ḥȧtan-a(y) = w lō*qïḥē bȧnō*t-a(y) = w
c wa = yō(ʾ)mir
d qūmū
e ṣïʾū min ha = maqōm ha =
f mašḥīt YHWH ʾat ha = ʿīr
g wa = yïhy = m˙ṣaḥ[ḥ]iq = ʿēnē ḥȧtan-a(y) = w
15a = k˙-mō ha = šaḥr ʿalā
b wa = yaʾīṣū ha = malʾakīm = LWṬ
bI = (ʾ)mur
c qūm
d qaḥ ʾat ʾišt = ka = ʾat šïttē bȧnō*t-ē = ka ha = nimṣaʾō*t
e pan tissapǟ = ʿȧwō*n ha = ʿīr
16a wa = yitmahmah
b wa = yaḥzī*qū ha = ʾȧnašīm = yad = ō = = yad ʾišt = ō = = yad šïttē bȧnō*t-a(y) = w = ḥïmlat YHWH ʿal-a(y) = w
c wa = yō*ṣī*ʾū* = hu(w)
d wa = yan⁺ī*ḥū* = hu(w) mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = ʿīr
17a wa = yïhy
aI = hōṣīʾ-a = m ʾō*t-a = m ha = ḥūṣ-a-h
b wa = yō(ʾ)mir
c himmaliṭ ʿal napš-i = ka
d ʾal tabbīṭ ʾaḥ⁺ȧrē = ka
e = ʾal tïʿmud = kul[l] ha = kikkar
f ha = har[r]-a-h himmaliṭ
g pan tissapǟ
18a wa = yō(ʾ)mir LWṬ ʾïl-ē* = him
b ʾal nā(ʾ)
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
19a hinni(h) nā(ʾ) maṣā(ʾ) ʿabd = ka ḥin[n] = ʿēnē = ka
b wa = tagdil ḥasd = ka
bR ʾȧšr ʿaśīta ʿimmad = ī
bRI = haḥyōt ʾat napš = ī
c = ʾanō*kī lō(ʾ) ʾūkal
cI = himmaliṭ ha = har[r]-a-h
d pan tidbaq-a = ha = raʿ[ʿ]ā
e wa = mattī
20a hinni(h) nā(ʾ) ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t qȧrubā
aI la = nūs šamm-a-h
b = hī(ʾ) miṣʿar
c ʾimmalïṭ-a(h) nā(ʾ) šamm-a-h
d = lō(ʾ) miṣʿar hī(wʾ)
e = tïḥy napš = ī
21a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b hinni(h) naśā(ʾ)tī panē = ka gam = [h]a = dabar ha =
bI = biltī hupk = ī ʾat ha = ʿīr
bIR ʾȧšr dibbarta
22a mah[h]ir
b himmaliṭ šamm-a-h
c lō(ʾ) ʾūkal
cI = ʿśōt dabar
cII ʿad bō*ʾ = ka šamm-a-h
d ʿal kin qarā(ʾ) šim ha = ʿīr ṢWʿR
23a ha = šamš yaṣā(ʾ) ʿal ha = ʾarṣ
b = LWṬ bā(ʾ) ṢʿR-a-h
24x = YHWH himṭīr ʿal SDM = ʿal ʿMRH guprīt wa = ʾiš mi[n] = ʾit[t] YHWH min ha = šamaym
25x wa = yïhpuk ʾat ha = ʿārīm ha = ʾil = ʾȧt kul[l] ha = kikkar = ʾȧt kul[l] yō*šïbē ha = ʿārīm = ṣamḥ ha = ʾȧdamā
26a wa = tabbiṭ ʾišt = ō mi[n] = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b wa = tïhy n˙ṣīb malḥ
27a wa = yaškim ʾBRHM = [h]a = buqr ʾil ha = maqōm
aR ʾȧšr ʿamad šam[m] ʾit[t] pȧnē YHWH
28a wa = yašqip ʿal pȧnē SDM = ʿMRH = ʿal kul[l] pȧnē ʾarṣ ha = kikkar
b wa = yïrʾ
c = hinni(h) ʿalā qīṭō*r ha = ʾarṣ = qīṭō*r ha = kibšān
29a wa = yïhy
aI = šaḥ[ḥ]it ʾïlō*hīm ʾat ʿārē ha = kikkar
b wa = yizkur ʾïlō*hīm ʾat ʾBRHM
c wa = y˙šallïḥ ʾat LWṬ mit = tōk ha = hȧpikā
cI = hpuk ʾat ha = ʿārīm
cIR ʾȧšr yašab ba = hin[n] LWṬ
30a wa = yïʿl LWṬ miṣ = ṢWʿR
b wa = yišib = [h]a = har[r]
c = šïttē bȧnō*t-a(y) = w ʿimm = ō
d yarē(ʾ)
dI la = šïbt = ṢWʿR
e wa = yišib = [h]a = mȧʿar[r]ā hū(ʾ) = šïttē bȧnō*t-a(y) = w
31a wa = tō(ʾ)mir ha = bȧkīrā ʾil ha = ṣȧʿīrā
b ʾabī = zaqin
c = ʾīš ʾēn = [h]a = ʾarṣ
cI la = bō(ʾ) ʿal-ē = = dark kul[l] ha = ʾarṣ
32a lïk-a(h)
b našqǟ ʾat ʾabī = yayn
c = niškȧb-a(h) ʿimm = ō
d = n˙ḥayyǟ mi[n] = ʾabī = zarʿ
33a wa = tašqēna ʾat ʾȧbī = hin[n] yayn = [h]a = laylā hū(ʾ)
b wa = tabō*(ʾ) ha = bȧkīrā
c wa = tiškab ʾit[t] ʾabī = ha
d = lō(ʾ) yadaʿ
dI1 = šikb-a = h
dI2 = = qūm-a = h
34a wa = yïhy mim = muḥrat
b wa = tō(ʾ)mir ha = bȧkīrā ʾil ha = ṣȧʿīrā
c hin[n] šakabtī ʾamš ʾit[t] ʾabī = [y]
d našq-an = [h]u(w) yayn gam ha = laylā
e = bō*ʾī
f šikbī ʿimm = ō
g = n˙ḥayyǟ mi[n] = ʾabī = zarʿ
35a wa = tašqēna gam = [h]a = laylā ha = hū(ʾ) ʾat ʾȧbī = hin[n] yayn
b wa = taqum ha = ṣȧʿīrā
c wa = tiškab ʿimm = ō
d = lō(ʾ) yadaʿ
dI1 = šikb-a = h
dI2 = = qū*m-a = h
36x wa = tïhrēna šïttē bȧnōt LWṬ mi[n] = ʾȧbī = hin[n]
37a wa = tilid ha = bȧkīrā bin
b wa = tiqrā(ʾ) šïm = ō MWʾB
c hū(ʾ) ʾȧbī MWʾB ʿad ha = yōm
38aP = ha = ṣȧʿīrā
a gam hī(wʾ) yalȧdā bin
b wa = tiqrā(ʾ) šïm = ō bin ʿamm = ī
c hū(ʾ) ʾȧbī bȧnē ʿMWN ʿad ha = yōm
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]