Ps 79,10

Satz Text
a la-m⁺ah yō(ʾ)mïrū ha = gōyī*m
b ʾayyē(h) ʾïlō*hē = him
c yiwwadïʿ = [h]a = g[ō](y)yī*m = ʿēnē = nȧqȧmat dam ʿȧbadē = ka ha = šapūk
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.