Ps 42,8

Satz Text
a tïhōm ʾil tïhōm qōrē(ʾ) = qōl ṣinnōrē = ka
b kul[l] mišbarē = ka = gallē = ka ʿal-ay = [y] ʿabarū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.