Ps 13,3

Satz Text
a ʿad ʾan-a-h ʾašīt ʿiṣōt = napš = ī
b yagōn = lïbab = ī yōm-am
c ʿad ʾan-a-h yarūm ʾō*yïb = ī ʿal-ay = [y]
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.