Num 4,3

Satz Text
v mib = bin šȧlō*šīm šanā wa = maʿl-a-h = ʿad bin ḥȧmiš⁺īm šanā kul[l] bā(ʾ) = [h]a = ṣabā(ʾ)
vI = ʿśōt mȧlā(ʾ)kā = ʾuhl mōʿid
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.