Num 28,3

Satz Text
a = ʾamarta la = him
b ha = ʾiš⁺ǟ
bR ʾȧšr taqrībū = YHWH
c kȧbaśīm bȧnē šanā tȧmīmī*m šïnaym = [h]a = yōm ʿō*lā tamīd
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.