Num 23,10

Satz Text
a manā ʿȧpar YʿQB
b = mispar ʾat rubʿ YŚRʾL
c tamut napš = ī mōt yȧšarīm
d = tïhy ʾaḥrīt = ī ka-mō* = hu(w)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.