Neh 11,12

Satz Text
a = ʾȧḥē = him ʿō*śē ha = mȧlā(ʾ)kā = [h]a = bayt šȧmō*nǟ miʾōt ʿȧśrīm = šïnaym
b = ʿDYH bin YRḤM bin PLLYH bin ʾMṢY bin ZKRYH bin PŠḤWR bin MLKYH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.