Nah 3,14

Satz Text
a maṣōr šaʾbī l-a = k
b ḥazzïqī mibṣar-ay = k
c bō*ʾī = [h]a = ṭīṭ
d = rimsī = [h]a = ḥumr
e haḥzīqī malbin
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.