Mich 5,6

Satz Text
a = hayā š(ʾ)ērīt YʿQB = qarb ʿammīm rabbīm = ṭal[l] mi[n] = ʾit[t] YHWH = r˙bībīm ʿȧl-ē ʿiśb
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) y˙qawwǟ = ʾīš
aR2 = lō(ʾ) y˙yaḥ[ḥ]il = bȧnē ʾadam
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.