Jos 9,13

Satz Text
a = ʾil⁺ǟ nō(ʾ)dōt ha = yayn
aR ʾȧšr millē(ʾ)nū ḥȧdašīm
b = hinni(h) hitbaqqaʿū
c = ʾil⁺ǟ śalȧmōt-ē = = nȧʿalē =
d balū mi[n] = rub[b] ha = dark m(ʾ)ōd
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.