Jos 7,25

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ
b mah ʿȧkarta =
c yïʿku̇r = ka YHWH = [h]a = yōm ha =
d wa = yirg˙mū ʾō*t = ō kul[l] YŚRʾL ʾabn
e wa = yiśru̇pū ʾō*t-a = m = [h]a = ʾiš
f wa = yisq˙lū ʾō*t-a = m = [h]a = ʾȧbanīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.