Jos 7,2

Satz Text
a wa = yišlaḥ YHWŠʿ ʾȧnašīm mi[n] = YRYḤW ha = ʿY
aR ʾȧšr ʿim[m] BYT ʾWN miq = qadm = BYT ʾL
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
bI = (ʾ)mur
c ʿlū
d = raggïlū ʾat ha = ʾarṣ
e wa = yïʿlū ha = ʾȧnašīm
f wa = y˙raggïlū ʾat ha = ʿY
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.