Jos 4,7

Satz Text
a = ʾȧmartim la = him
b ʾȧšr nikrȧtū mēmē ha = YRDN mip = pȧnē ʾȧrōn b˙rīt YHWH
c nikratū ha = YRDN
cI = ʿubr = ō = [h]a = YRDN
d = hayū ha = ʾȧbanīm ha = ʾil⁺ǟ = zikkarōn = bȧnē YŚRʾL ʿad ʿōlam
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.