Jos 23,15

Satz Text
a = hayā
b = ʾȧšr bā(ʾ) ʿȧl-ē = kim kul[l] ha = dabar ha = ṭōb
bR ʾȧšr dibbïr YHWH ʾïlō*hē = kim ʾïl-ē = kim
c kin yabī(ʾ) YHWH ʿȧl-ē = kim ʾȧt kul[l] ha = dabar ha = raʿ[ʿ]
cI ʿad hašmīd = ō ʾōt = kim mi[n] = ʿal ha = ʾȧdamā ha = ṭōbā ha = zō(ʾ)t
cIR ʾȧšr natan la = kim YHWH ʾïlō*hē = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.