Jos 23,13

Satz Text
a yadōʿ tidïʿū
b lō(ʾ) yōsīp YHWH ʾïlō*hē = kim
bI = hōrīš ʾat ha = gōyī*m ha = ʾil⁺ǟ mil = = pȧnē = kim
c = hayū la = kim = paḥ[ḥ] = = mōqiš = = šō*ṭiṭ = ṣȧddē = kim = = ṣȧnī*nīm = ʿēnē = kim
cI ʿad ʾbud = kim mi[n] = ʿal ha = ʾȧdamā ha = ṭōbā ha = zō(ʾ)t
cIR ʾȧšr natan la = kim YHWH ʾïlō*hē = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.