Jos 22,27

Satz Text
a ʿē*d hū(ʾ) bēnē = = bēnē = kim = bēn dō*rōt-ē = ʾaḥ⁺ȧrē =
aI = ʿbud ʾat ʿïbō*dat YHWH = pan-a(y) = w = ʿō*lōt-ē = = = zȧbaḥē = = = šȧlamē =
b = lō(ʾ) yō(ʾ)mïrū bȧnē = kim maḥar = banē =
c ʾēn la = kim ḥilq = YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.