Jos 2,12

Satz Text
a = ʿïtt-a(h) hiššabïʿū nā(ʾ) l = ī = YHWH
b ʿaśītī ʿimm-a = kim ḥasd
c = ʿȧśītim gam ʾattim ʿim[m] bēt ʾabī = [y] ḥasd
d = nȧtattim l = ī ʾōt ʾȧmi[t]t
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.