Jos 18,12

Satz Text
a wa = yïhy la = him ha = gȧbūl = pïʾat ṣapōn-a-h min ha = YRDN
b = ʿalā ha = gȧbūl ʾil kȧtïp YRYḤW miṣ = ṣapōn
c = ʿalā = [h]a = har[r] yamm-a-h
d = hayā tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w midbar-a-h BYT ʾWN
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.