Jos 15,12

Satz Text
a = gȧbūl yam[m] ha = yamm-a-h ha = gadu(w)l = gȧbūl
b gȧbūl bȧnē YHWDH sabīb = mišpȧḥō*t-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.