Jos 14,6

Satz Text
a wa = yiggȧšū bȧnē YHWDH ʾil YHWŠʿ = [h]a = GLGL
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w KLB bin YPNH ha = QNZ-ī
c ʾattā yadaʿta ʾat ha = dabar
cR ʾȧšr dibbir YHWH ʾil MŠH ʾīš ha = ʾïlō*hīm ʿal ʾō*dōt-ay = [y] = ʿal ʾō*dōt-ē = ka = QDŠ BRNʿ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.