Jos 11,19

Satz Text
a lō(ʾ) hayȧtā ʿīr
a biltī ha = ḤW-ī yō*šïbē GBʿWN
aR ʾȧšr hišlīmā ʾil bȧnē YŚRʾL
b ʾat ha = kul[l] laqȧḥū = [h]a = milḥamā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.