Jos 11,14

Satz Text
a = kul[l] šȧlal ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ = ha = bȧhimā bazȧzū la = him bȧnē YŚRʾL
b raq[q] ʾat kul[l] ha = ʾadam hikkū = ḥarb
bI ʿad hȧšmī*d-a = m ʾōt-a = m
c lō(ʾ) hišʾīrū kul[l] nȧšamā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.