Jos 11,12

Satz Text
a = ʾat kul[l] ʿārē ha = mȧlakīm ha = ʾil⁺ǟ = ʾat kul[l] malȧkē = him lakad YHWŠʿ
b wa = yakk-i = m = ḥarb
c hiḥrīm ʾōt-a = m
d = ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʿabd YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.