Ij 2,12

Satz Text
a wa = yiś[śȧ]ʾū ʾat ʿēnē = him mi[n] = raḥu(w)q
b = lō(ʾ) hikkīrū* = hu(w)
c wa = yiś[śȧ]ʾū qōl-a = m
d wa = yibkū
e wa = yiqrȧʿū ʾīš m˙ʿī*l = ō
f wa = yizru̇qū ʿapar ʿal rā(ʾ)šē = him ha = šamaym-a-h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.