Ij 2,1

Satz Text
a wa = yïhy ha = yōm
b wa = yabō*ʾū bȧnē ha = ʾïlō*hīm
bI = hityaṣṣib ʿal YHWH
c wa = yabō(ʾ) gam ha = śaṭan = tō*k-a = m
cI = hityaṣṣib ʿal YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.