Ij 1,6

Satz Text
a wa = yïhy ha = yōm
b wa = yabō*ʾū bȧnē ha = ʾïlō*hīm
bI = hityaṣṣib ʿal YHWH
c wa = yabō(ʾ) gam ha = śaṭan = tōk-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.