Gen 7,11

Satz Text
a = [h]a = yōm ha = nibqȧʿū kul[l] maʿyȧnō*t tïhōm rabbā
aP = šȧnat ši[š]š miʾōt šanā = ḥayyē NḤ = [h]a = ḥudš ha = šinī = šȧbʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš
b = ʾu̇rubbō*t ha = šamaym niptaḥū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.