Dt 32,25

Satz Text
a mi[ḥ] = ḥūṣ t˙šakkil ḥarb
b = mi[n] = ḥȧdarīm ʾēmā gam baḥūr gam bȧtūlā yōniq ʿim[m] ʾīš śēbā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.