Dt 15,14

Satz Text
a haʿni(y)q taʿnīq l = ō miṣ = ṣō(ʾ)n = ka = mig = gurn = ka = miy = yȧqb-i = ka
b ʾȧšr bir[r]ak = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
c tittin l = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.