Dan 2,30

Satz Text
aP = ʾnā
a lā(ʾ) = ḥukmā
aR ʾīt-ay b = ī min kul[l] ḥayyayy = ā(ʾ)
a rāz = ā(ʾ) dnā glī l = ī
b lā-hin ʿal dibrat pišr = ā(ʾ) = malk = ā(ʾ) yhōdʿū-n
c = raʿyōnē lib(ȧ)b-a = k tindaʿ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.