Am 5,26

Satz Text
a = nȧśā(ʾ)tim ʾȧt SKWT malk = kim = ʾȧt KYWN ṣalȧmē = kim kōkab ʾïlō*hē = kim
aR ʾȧšr ʿȧśītim la = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.