1Sam 12,17

Satz Text
a = lō(wʾ) qȧṣīr ḥiṭṭīm ha = yōm
b ʾiqrā(ʾ) ʾil YHWH
c = yittin qō*lōt = maṭar
d = dïʿū
e = rʾū
f raʿ[ʿ]at = kim rabbā
fR ʾȧšr ʿȧśītim = ʿēnē YHWH
fRI = šʾu(w)l la = kim malk
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.