1Koen 7,5

Satz Text
a = kul[l] ha = pȧtaḥīm = ha = mȧzūzōt rȧbū*ʿīm šaqp
b = mūl miḥzā ʾil miḥzā šalō*š pȧʿamīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.