1Koen 7,17

Satz Text
a śȧbakīm maʿśē(h) śȧbakā gȧdī*līm maʿśē(h) šaršȧrōt = [h]a = kō*tarō*t
aR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammūdīm
b šȧbʿā = [h]a = kō*tart ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
c = šȧbʿā = [h]a = kō*tart ha = šinīt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.