1Koen 6,32

Satz Text
aP = šïttē dalȧtōt ʿïṣē šamn
a = qalaʿ ʿȧl-ē = him miqlȧʿōt k˙rūbīm = tī*mō*rōt = pȧṭūrē ṣiṣṣīm
b = ṣippā zahab
c wa = yarid[d] ʿal ha = k˙rūbīm = ʿal ha = tī*mō*rōt ʾat ha = zahab
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.