1Koen 20,5

Satz Text
a wa = yašū*bū ha = malʾakīm
b wa = yō(ʾ)mïrū
c kō(h) ʾamar BN HDD
cI = (ʾ)mur
d šalaḥtī ʾil-ē = ka
dI = (ʾ)mur
e kasp = ka = zȧhab = ka = našē = ka = banē = ka l = ī tittin
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.