1Koen 2,32

Satz Text
a = hišīb YHWH ʾat dam = ō ʿal rō(ʾ)š = ō
b ʾȧšr pagaʿ = šïnē ʾȧnašīm ṣaddī*qīm = ṭō*bīm mim-min = [h]u(w)
c wa = yïhru̇g-i = m = [h]a = ḥarb
d = ʾabī = [y] DWD lō(ʾ) yadaʿ
c ʾat ʾBNR bin NR śar[r] ṣȧbā(ʾ) YŚRʾL = ʾat ʿMŚʾ bin YTR śar[r] ṣȧbā(ʾ) YHWDH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.