1Koen 2,15

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mir
b ʾatt yadaʿt
c l = ī hayȧtā ha = mȧlūkā
d = ʿal-ay = [y] śāmū kul[l] YŚRʾL pȧnē = him
dI = mluk
e wa = tissub[b] ha = mȧlūkā
f wa = tïhy = ʾaḥī = [y]
g mi[n] = YHWH hayȧtā l = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.