1Koen 10,9

Satz Text
a yïhy YHWH ʾïlō*hē = ka barūk
aR ʾȧšr ḥapiṣ = ka
aRI = titt = ka ʿal kissē(ʾ) YŚRʾL
b wa = yȧśīm = ka = malk
bI = ʿśōt mišpaṭ = ṣȧdaqā
bIP = ʾahbat YHWH ʾat YŚRʾL = ʿō*lam
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.