1Koen 10,7

Satz Text
a = lō(ʾ) hiʾmantī = [h]a = dȧbarīm
b ʿad ʾȧšr bā(ʾ)tī
c wa = tirʾēna(h) ʿēn-ay = [y]
d = hinni(h) lō(ʾ) huggad l = ī ha = ḥiṣy
e hōsapta ḥukmā wa = ṭōb ʾil ha = šȧmūʿā
eR ʾȧšr šamaʿtī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.