[ Ij 24 ]

Textanmerkungen: Ij 24

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ij 24,1b.0 (3) wK Q w˙=yō*dïʿ-a(y)=w; K w˙=yadȧʿū, w˙=yō*dïʿ=ō?
Ij 24,6a.0 (6) yaqṣīrūK Q yiqṣu(w)rū.
Ij 24,6a.0 (5) ōT Ms b˙līlā(ʾ).
Ij 24,12a.0 (3) mu̇tīmT Ms mē*tīm.
Ij 24,12c.0 (5) tiplāT 2 Mss tȧpi(w)llā.
Ij 24,13c.0 (3) yašȧbūT pc Mss yašūbū.
Ij 24,22c.0 (6) ḥayyīnT pc Mss b˙=ḥayy-a(y)=w.