[ Gen 29 ]

Textanmerkungen: Gen 29

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Gen 29,2e.0 (3) ʾabnT Sam w˙=ʾabn.
Gen 29,3a.0 (6) ʿïdarīmT Sam ha=rō*ʿīm.
Gen 29,8c.0 (6) ʿïdarīmT Sam ha=rō*ʿīm.
Gen 29,24x.0 (14) šipḥāT C pc Mss Sam l˙=šipḥā.
Gen 29,27b.0 (2) nittȧnāT Sam w˙=ʾittin.
Gen 29,28c.0 (4) ōT > C nonn Mss.
Gen 29,34f.0 (3) qarā(ʾ)T Sam qarȧ@ā.