[ Dan 2 ]

Textanmerkungen: Dan 2

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Dan 2,2aI.0 (17) KŚD-īmT Q w˙=l˙=[h]a=KŚD-ī*y⁺ī*m.
Dan 2,4c.0 (6) kK Q l˙=ʿabd-a=k.
Dan 2,4c.0 (3) ā(ʾ)T C Chireq statt Segol im <ḥ>.
Dan 2,4d.0 (3) ā(ʾ)T pc Mss pišr=ā, 2 Mss pišr-i=h.
Dan 2,5b.0 (5) ē(ʾ)K Q l˙=KŚD-āʾ=ē.
Dan 2,6b.0 (3) nbizbāT Ms w˙=nbazbā.
Dan 2,7d.0 (3) āT Ms pišr-i=h.
Dan 2,8e.0 (4) ḥzētō-nT sic L, mlt Mss Edd ḥzētū-n.
Dan 2,9c.0 (6) hazmintū-nK Q hizdmintū-n, C hizzammintū-n, K hizzammintū-n?
Dan 2,9c.0 (3) kidbāT C kadbā.
Dan 2,10a.0 (3) ē(ʾ)K Q KŚD-āʾ=ē.
Dan 2,10a.0 (4) qu̇dāmT C 2 Mss qdām.
Dan 2,10cR.0 (5) yūkalT Ms yikkul.
Dan 2,11b.0 (2) ʾuḥrānT C Schureq unter dem <ʿ> statt Qames Chatuph.
Dan 2,11bR.0 (3) hT mlt Mss Qames unter den <n> statt Patach.
Dan 2,15c.0 (5) mhaḥṣpāT Cod Hillel mhaḥṣappā.
Dan 2,16c.0 (2) zmānT pc Mss zman.
Dan 2,19a.0 (6) ā(ʾ)T C2 Chireq statt Segol im <>.
Dan 2,19a.0 (12) glīT2 C gulī.
Dan 2,20c.0 (1) lihwē(ʾ)T C2 Chireq statt Segol im <h>.
Dan 2,20dP.0 (5) ā(ʾ)T B Dagesch im <t>.
Dan 2,22a.0 (4) ā(ʾ)T mlt Mss ʿmīqāt=ā(ʾ).
Dan 2,22d.0 (3) ā(ʾ)K Q w˙=nhōr=ā(ʾ).
Dan 2,23c.0 (6) ā(ʾ)T B Dagesch im <t>.
Dan 2,23c.0 (7) yhabtT2 C yhabta.
Dan 2,24a.0 (5) ʿal[l]T > nonn Mss.
Dan 2,24b.0 (1) ʾzalT > Ms.
Dan 2,24d.0 (5) thō[ʾ]bidT C thō[ʾ]bad.
Dan 2,25c.0 (2) haškaḥtT C haškiḥt.
Dan 2,25c.0 (3) gbarT2 mlt Mss + .
Dan 2,26c.0 (3) kK Q ha=ʾīt-a=k.
Dan 2,29aP.0 (1) ʾantāK Q ʾant.
Dan 2,29a.0 (2) kT L* Ks raʿyōn-ay=k, C2 raʿyōn-ay=k.
Dan 2,31a.1 (1) ʾantāK Q ʾant.
Dan 2,31c.0 (3) ā(ʾ)T C ṣilm=ā(ʾ).
Dan 2,32c.0 (5) hT C w˙=yarikat-i=h.
Dan 2,33b.0 (4) hōnK Q min⁺=hēn, nonn Mss min⁺=hin[n].
Dan 2,33b.0 (2) hi(y)T C2 rigl-ō=hi(y).
Dan 2,33c.0 (3) hōnK Q w˙=min⁺=hēn.
Dan 2,34c.0 (2) mḥā[ʾ]tT pc Mss mḥat.
Dan 2,34d.0 (2) haddiqtT mlt Mss w˙=haddaqt.
Dan 2,35a.0 (3) daq[q]ūT Ms daqqū.
Dan 2,35eR.0 (2) mḥā[ʾ]tT pc Mss mḥat.
Dan 2,35f.0 (2) mlā[ʾ]tT 2 Mss w˙=mlat, mlt Mss w˙=mlā(ʾ)t.
Dan 2,37P.0 (1) ʾantāK Q ʾant.
Dan 2,37PVR.0 (8) ā(ʾ)T C ḥusn=ā(ʾ).
Dan 2,38vPVR1R.0 (2) dāʾrīnK Q dāyrīn.
Dan 2,38vP.0 (1) ʾantāK Q ʾant.
Dan 2,39a.0 (8) ʾarʿ-ā(ʾ)K Q ʾraʿ.
Dan 2,39b.0 (3) tlītāyʾā*K Q tlītāʾā.
Dan 2,40a.0 (3) rbīʿāyāK Q mlt Mss rbīʿā@ā.
Dan 2,41a.0 (10) hōnK Q min⁺=hēn.
Dan 2,41a.0 (16) hōnK2 Q w˙=min⁺=hēn, nonn Mss min⁺=hin[n].
Dan 2,42a.0 (6) hōnK Q min⁺=hēn.
Dan 2,42a.0 (10) hōnK2 Q w˙=min⁺=hēn.
Dan 2,43a.0 (1)K Q mlt Mss Edd w˙=dī.
Dan 2,45b.0 (5) ʾitgzïrtT pc Mss hitgzïrt.
Dan 2,48b.0 (4) śaggīʾānT nonn Mss saggīʾān.