[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 34

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a ṣaw[w] ʾat bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
c ʾattim bāʾīm ʾil ha = ʾarṣ KNʿN
d zō(ʾ)t ha = ʾarṣ
dR ʾȧšr tippul la = kim = nïḥlā
d ʾarṣ KNʿN = gȧbū*lō*t-ē = ha
3a = hayā la = kim pïʾat nagb mim = midbar ṢN ʿal yȧdē ʾDWM
b = hayā la = kim gȧbūl nagb mi[q] = qȧṣē(h) yam[m] ha = malḥ qidm-a-h
4a = nasab[b] la = kim ha = gȧbūl min = nagb = maʿlē(h) ʿaqrab⁺īm
b = ʿabar ṢN-a-h
c = hayā tōṣȧʾō*t-a(y) = w min = nagb = QDŠ BRNʿ
d = yaṣā(ʾ) ḤṢR ʾDR
e = ʿabar ʿṢMN-a-h
5a = nasab[b] ha = gȧbūl mi[n] = ʿṢMWN naḥl-a-h MṢR-aym
b = hayū tōṣȧʾō*t-a(y) = w ha = yamm-a-h
6aP = gȧbūl yam[m]
a = hayā la = kim ha = yam[m] ha = gadu(w)l = gȧbūl
b yihyǟ la = kim gȧbūl yam[m]
7a = yihyǟ la = kim gȧbūl ṣapōn
b min ha = yam[m] ha = gadul t˙taʾ[ʾ]ū la = kim HR ha = har[r]
8a mi[n] = HR ha = har[r] t˙taʾ[ʾ]ū LBʾ ḤMT
b = hayū tōṣȧʾō*t ha = gȧbū*l ṢDD-a-h
9a = yaṣā(ʾ) ha = gȧbū*l ZPRN-a-h
b = hayū tōṣȧʾō*t-a(y) = w ḤṢR ʿYNN
c yihyǟ la = kim gȧbūl ṣapōn
10x = hitʾawwītim la = kim = gȧbūl qidm-a-h mi[n] = ḤṢR ʿYNN ŠPM-a-h
11a = yarad ha = gȧbū*l miš = ŠPM ha = RBL-ā miq = qadm la = ʿYN
b = yarad ha = gȧbūl
c = maḥā ʿal kȧtïp yam[m] KNRT qidm-a-h
12a = yarad ha = gȧbūl ha = YRDN-a-h
b = hayū tōṣȧʾō*t-a(y) = w yam[m] ha = malḥ
c zō(ʾ)t tihyǟ la = kim ha = ʾarṣ = gȧbū*lō*t-ē = ha sabīb
13a wa = y˙ṣaw[w] MŠH ʾat bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b zō(ʾ)t ha = ʾarṣ
bR1 ʾȧšr titnaḥ[ḥ]ïlū ʾō*t-a = h = gōral
bR2 ʾȧšr ṣiwwā YHWH
bR2I la = ti[t]t = tišʿat ha = maṭṭōt = ḥïṣy ha = maṭṭǟ
14a laqȧḥū maṭṭē(h) bȧnē ha = RʾWBN-ī = bēt ʾȧbō*t-a = m = maṭṭē(h) bȧnē ha = GD-ī = bēt ʾȧbō*t-a = m
b = ḥïṣy maṭṭē(h) MNŠH laqȧḥū nïḥlat-a = m
15x šïnē ha = maṭṭōt = ḥïṣy ha = maṭṭǟ laqȧḥū nïḥlat-a = m mi[n] = ʿibr = YRDN YRḤW qidm-a-h mizraḥ-a-h
16a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
17a ʾil⁺ǟ šïmōt ha = ʾȧnašīm
aR ʾȧšr yinḥȧlū la = kim ʾat ha = ʾarṣ
a ʾLʿZR ha = kō*hin = YHWŠʿ bin NWN
18a = naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad mim = maṭṭǟ tiq[qȧ]ḥū
aI = nḥul ʾat ha = ʾarṣ
19a = ʾil⁺ǟ šïmōt ha = ʾȧnašīm
b = maṭṭē(h) YHWDH KLB bin YPNH
20x = = maṭṭē(h) bȧnē ŠMʿWN ŠMWʾL bin ʿMYHWD
21x = maṭṭē(h) BNYMN ʾLYDD bin KSLWN
22x = = maṭṭē(h) bȧnē DN naśī(ʾ) BQY bin YGLY
23x = bȧnē YWSP = maṭṭē(h) bȧnē MNŠH naśī(ʾ) ḤNYʾL bin ʾPD
24x = = maṭṭē(h) bȧnē ʾPRYM naśī(ʾ) QMWʾL bin ŠPṬN
25x = = maṭṭē(h) bȧnē ZBWLN naśī(ʾ) ʾLYṢPN bin PRNK
26x = = maṭṭē(h) bȧnē YŚŚKR naśī(ʾ) PLṬYʾL bin ʿZN
27x = = maṭṭē(h) bȧnē ʾŠR naśī(ʾ) ʾḤYHWD bin ŠLMY
28x = = maṭṭē(h) bȧnē NPTLY naśī(ʾ) PDHʾL bin ʿMYHWD
29a ʾil⁺ǟ
b ʾȧšr ṣiwwā YHWH
bI = naḥ[ḥ]il ʾat bȧnē YŚRʾL = ʾarṣ KNʿN
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]