[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 31

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a nqum nȧqȧmat bȧnē YŚRʾL mi[n] = ʾit[t] ha = MDYN-īm
b ʾaḥ⁺ar ti[ʾ]ʾasip ʾil ʿammē = ka
3a wa = y˙dabbir MŠH ʾil ha = ʿam[m]
aI = (ʾ)mur
b hi[ḥ]ḥalïṣū mi[n] = ʾitt = kim ʾȧnašīm = [h]a = ṣabā(ʾ)
c = yihyū ʿal MDYN
cI la = ti[t]t nȧqȧmat YHWH = MDYN
4x ʾalp = [h]a = maṭṭǟ ʾalp = [h]a = maṭṭǟ = kul[l] maṭṭōt YŚRʾL tišlȧḥū = [h]a = ṣabā(ʾ)
5x wa = yimmasïrū mi[n] = ʾalȧpē YŚRʾL ʾalp = [h]a = maṭṭǟ šïnēm ʿaśar ʾalp ḥȧlūṣē ṣabā(ʾ)
6a wa = yišlaḥ ʾō*t-a = m MŠH ʾalp = [h]a = maṭṭǟ = [h]a = ṣabā(ʾ) ʾō*t-a = m = ʾat PYNḤS bin ʾLʿZR ha = kō*hin = [h]a = ṣabā(ʾ)
b = kïlē ha = qudš = ḥȧṣō*ṣïrōt ha = tȧrūʿā = yad = ō
7a wa = yiṣb˙ʾū ʿal MDYN
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
c wa = yïhru̇gū kul[l] zakar
8a = ʾat malȧkē MDYN harȧgū ʿal ḥalȧlē = him ʾat ʾWY = ʾat RQM = ʾat ṢWR = ʾat ḤWR = ʾat RBʿ ḥȧmišt malȧkē MDYN
b = ʾȧt BLʿM bin BʿWR harȧgū = [h]a = ḥarb
9a wa = yišbū bȧnē YŚRʾL ʾat nȧšē MDYN = ʾat ṭapp-a = m
b = ʾȧt kul[l] bȧhimt-a = m = ʾat kul[l] miqn-i = him = ʾat kul[l] ḥēl-a = m bazazū
10x = ʾȧt kul[l] ʿārē = him = mōšȧbō*t-a = m = ʾȧt kul[l] ṭīrō*t-a = m śarȧpū = [h]a = ʾiš
11x wa = yiq[qȧ]ḥū ʾat kul[l] ha = šalal = ʾȧt kul[l] ha = malqōḥ = [h]a = ʾadam = = [h]a = bȧhimā
12a wa = yabī*ʾū ʾil MŠH = ʾil ʾLʿZR ha = kō*hin = ʾil ʿïdat bȧnē YŚRʾL ʾat ha = šȧby = ʾat ha = malqōḥ = ʾat ha = šalal ʾil ha = maḥnǟ ʾil ʿarȧbō*t MWʾB
aR ʾȧšr ʿal YRDN YRḤW
13x wa = yiṣïʾū MŠH = ʾLʿZR ha = kō*hin = kul[l] nȧśīʾē ha = ʿidā = qrā(ʾ)t-a = m ʾil mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = maḥnǟ
14x wa = yiqṣup MŠH ʿal pȧqūdē ha = ḥayl śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = śar[r]ē ha = miʾōt ha = bāʾīm miṣ = ṣȧbā(ʾ) ha = milḥamā
15a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him MŠH
b ha = ḥiyyītim kul[l] nȧqibā
16a hin[n] hinna(h) hayū = bȧnē YŚRʾL = dȧbar BLʿM
aI = msur maʿl = YHWH ʿal dȧbar PʿWR
b wa = tïhy ha = maggipā = ʿïdat YHWH
17a = ʿïtt-a(h) hirgū kul[l] zakar = [h]a = ṭap[p]
b = kul[l] ʾiššā yō*dïʿt ʾīš = miškab zakar hrugū
18a = kul[l] ha = ṭap[p] = [h]a = našīm
aR ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū miškab zakar
a haḥyū la = kim
19aV = ʾattim
a ḥnū mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = maḥnǟ šȧbʿat yamīm
b kul[l] hō*rig napš = kul[l] nō*giʿ = [h]a = ḥalal titḥaṭṭȧʾū = [h]a = yōm ha = šȧlīšī = = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī ʾattim = šȧby = kim
20x = kul[l] bagd = kul[l] kïly ʿōr = kul[l] maʿśē(h) ʿizzīm = kul[l] kïly ʿiṣ titḥaṭṭaʾū
21a wa = yō(ʾ)mir ʾLʿZR ha = kō*hin ʾil ʾȧnašē ha = ṣabā(ʾ) ha = bāʾīm = [h]a = milḥamā
b zō(ʾ)t ḥuqqat ha = tōrā
bR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
22x ʾak ʾat ha = zahab = ʾat ha = kasp ʾat ha = nu̇ḥušt ʾat ha = barzil[l] ʾat ha = b˙dīl = ʾat ha = ʿupart
23v kul[l] dabar
vR ʾȧšr yabō*(ʾ) = [h]a = ʾiš
v taʿbīrū = [h]a = ʾiš
a = ṭahir
b ʾak = niddā yitḥaṭṭā(ʾ)
c = kul[l]
cR ʾȧšr lō(ʾ) yabō*(ʾ) = [h]a = ʾiš
c taʿbīrū = [h]a = maym
24a = kibbastim bȧgȧdē = kim = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī
b = ṭȧhartim
c = ʾaḥ⁺ar tabō*ʾū ʾil ha = maḥnǟ
25a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
26a śā(ʾ) ʾȧt rō(ʾ)š malqōḥ ha = šȧby = [h]a = ʾadam = = [h]a = bȧhimā
aV ʾattā = ʾLʿZR ha = kō*hin = rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = ʿidā
27x = ḥaṣīta ʾat ha = malqōḥ bēn tō*pïśē ha = milḥamā ha = yō*ṣïʾīm = [h]a = ṣabā(ʾ) = bēn kul[l] ha = ʿidā
28x = hïrē*mō*ta maks = YHWH mi[n] = ʾit[t] ʾȧnašē ha = milḥamā ha = yō*ṣïʾīm = [h]a = ṣabā(ʾ) ʾȧḥ⁺ad napš mi[n] = ḥȧmiš ha = miʾōt min ha = ʾadam = min ha = baqar = min ha = ḥïmō*rīm = min ha = ṣō(ʾ)n
29a mim = maḥṣīt-a = m tiqqaḥū
b = natatta(h) = ʾLʿZR ha = kō*hin tȧrūmat YHWH
30a = mim = maḥṣī*t bȧnē YŚRʾL tiqqaḥ ʾȧḥ⁺ad ʾaḥū*z min ha = ḥȧmiš⁺īm min ha = ʾadam min ha = baqar min ha = ḥïmō*rīm = min ha = ṣō(ʾ)n mik = kul[l] ha = bȧhimā
b = natatta(h) ʾō*t-a = m = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m šō*mïrē mišmart miškan YHWH
31a wa = yïʿś MŠH = ʾLʿZR ha = kō*hin
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
32a wa = yïhy ha = malqōḥ yatr ha = baz[z]
aR ʾȧšr bazȧzū ʿam[m] ha = ṣabā(ʾ)
a ṣō(ʾ)n ši[š]š miʾōt ʾalp = šȧbʿīm ʾalp = ḥȧmišt ʾȧlapīm
33v = baqar šïnaym = šȧbʿīm ʾalp
34v = ḥïmō*rīm ʾȧḥ⁺ad = šiššīm ʾalp
35a = napš ʾadam min ha = našīm
aR ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū miškab zakar
a kul[l] napš šïnaym = šȧlō*šīm ʾalp
36x wa = tïhy ha = miḥṣā ḥilq ha = yō*ṣïʾīm = [h]a = ṣabā(ʾ) mispar ha = ṣō(ʾ)n šȧlō*š miʾōt ʾalp = šȧlō*šīm ʾalp = šȧbʿat ʾȧlapīm = ḥȧmiš miʾōt
37x wa = yïhy ha = maks = YHWH min ha = ṣō(ʾ)n ši[š]š miʾōt ḥamiš = šȧbʿīm
38v = ha = baqar šiššā = šȧlō*šīm ʾalp = mȧks-a = m = YHWH šïnaym = šȧbʿīm
39v = ḥïmō*rīm šȧlō*šīm ʾalp = ḥȧmiš miʾōt = mȧks-a = m = YHWH ʾȧḥ⁺ad = šiššīm
40v = napš ʾadam šiššā ʿaśar ʾalp = mȧks-a = m = YHWH šïnaym = šȧlō*šīm napš
41a wa = yittin MŠH ʾat maks tȧrūmat YHWH = ʾLʿZR ha = kō*hin
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
42P47a = mim = maḥṣīt bȧnē YŚRʾL
PR ʾȧšr ḥaṣā MŠH min ha = ʾȧnašīm ha = ṣō*bïʾīm
43x wa = tïhy miḥṣat ha = ʿidā min ha = ṣō(ʾ)n šȧlō*š miʾōt ʾalp = šȧlō*šīm ʾalp šȧbʿat ʾȧlapīm = ḥȧmiš miʾōt
44v = baqar šiššā = šȧlō*šīm ʾalp
45v = ḥïmō*rīm šȧlō*šīm ʾalp = ḥȧmiš miʾōt
46v = napš ʾadam šiššā ʿaśar ʾalp
47a wa = yiqqaḥ MŠH mim = maḥṣī*t bȧnē YŚRʾL ʾat ha = ʾaḥū*z ʾȧḥ⁺ad min ha = ḥȧmiš⁺īm min ha = ʾadam = min ha = bȧhimā
b wa = yittin ʾō*t-a = m = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m šō*mïrē mišmart miškan YHWH
c = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
48a wa = yiqrȧbū ʾil MŠH ha = pȧqū*dīm
aR ʾȧšr = ʾalȧpē ha = ṣabā(ʾ)
a śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = śar[r]ē ha = miʾōt
49a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil MŠH
b ʿȧbadē = ka naśȧʾū ʾat rō(ʾ)š ʾanȧšē ha = milḥamā
bR ʾȧšr = yad-i =
c = lō(ʾ) nipqad mim-min = ʾīš
50a wa = naqrib ʾat qurbān YHWH ʾīš
aR ʾȧšr maṣā(ʾ)
a kïly zahab ʾiṣʿadā = ṣamīd ṭabbaʿt ʿagīl = kūmaz
aI = kappir ʿal napȧšō*t-ē = = pȧnē YHWH
51x wa = yiqqaḥ MŠH = ʾLʿZR ha = kō*hin ʾat ha = zahab mi[n] = ʾitt-a = m kul[l] kïly maʿśǟ
52a wa = yïhy kul[l] zȧhab ha = tȧrūmā
aR ʾȧšr hirīmū = YHWH
a šiššā ʿaśar ʾalp šȧbʿ miʾōt = ḥȧmiš⁺īm šaql mi[n] = ʾit[t] śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = mi[n] = ʾit[t] śar[r]ē ha = miʾōt
53x ʾanȧšē ha = ṣabā(ʾ) bazȧzū ʾīš l = ō
54a wa = yiqqaḥ MŠH = ʾLʿZR ha = kō*hin ʾat ha = zahab mi[n] = ʾit[t] śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = ha = miʾōt
b wa = yabī*ʾū ʾō*t = ō ʾil ʾuhl mōʿid zikkarōn = bȧnē YŚRʾL = pȧnē YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]